B: Business Analysis Information

Business Analysis Information

What is business analysis information?

Hello there! Definition of the day from BABOK® v3 – Business Analysis Information. It is any kind of information at any level of detail that is used as an input to business analysis work or as an output of business analysis work. It comes in business analysis packages – documents, presentations, or other text collections, matrices, diagrams, and models, representing business analysis information. Two tasks that analysts perform in this context are to plan information management and communication:

 • Planning defines how information developed by business analysts (including requirements and designs) is captured, stored, and integrated with other information for long-term use;
 • Communication provides stakeholders with the information they need at the time they need it. The information is presented in the appropriate form depending on content and context. This task helps to ensure stakeholders have a shared understanding of business analysis information.

Examples of business analysis information

Business analysis information includes elicitation results, requirements, designs, solution options, solution scope, and change strategy. As you see, that could be any artifact reviewed or created by business analysts, meaning it is either source or the results of business analysis. After initial processing, this information is either put aside or transformed into requirements. To do the latter, analysts decompose information into pieces to dive into details to define:

 • what must be changed to meet needs;
 • what has to stay to meet needs;
 • what’s missing or excessive;
 • constraints and assumptions that might impact the requirements.

Techniques to use

Top-3 techniques to elicit business analysis information (project agnostic):

 • Interview;
 • Observation;
 • Documents analysis.

Best techniques to capture business analysis information on a high-level (project agnostic):

 • User Stories with Acceptance Criteria;
 • Mind Mapping;
 • Flowchart.

Top-3 techniques to document requirements in detail (project agnostic):

 • Business Rules Analysis;
 • Non-functional Analysis;
 • Use-case Scenarios.

If you have further questions about the topic – don’t hesitate to contact me. I will happily help you to catch all the details!

That is your first visit to Passionate BA?

If you just started reading my blog, I have to indicate that you can find many articles on a blog page. You will find my digests, glossary definition reviews, and much more! Enjoy!

Що таке бізнес-аналітична інформація?

Привіт! Визначення дня – бізнес-аналіз інформації. Це будь-яка інформація з будь-яким рівнем деталізації, яка використовується як вхідні дані для бізнес-аналізу або як результат бізнес-аналізу. Вона постачається в пакетах бізнес-аналізу – документах, презентаціях або інших колекціях текстів, матрицях, діаграмах і моделях, які представляють інформацію бізнес-аналізу. У цьому контексті аналітики виконують два завдання – планування управлінням інформацією та комунікація:

 • Планування визначає, як інформація, розроблена бізнес-аналітиками (включаючи вимоги та проекти), збирається, зберігається та інтегрується з іншою інформацією для довгострокового використання;
 • Комунікація надає зацікавленим сторонам необхідну інформацію в той час, коли вона їм потрібна. Інформація має бути представлена ​​у відповідній формі залежно від змісту та контексту. Це завдання допомагає переконатися, що зацікавлені сторони мають спільне розуміння інформації бізнес-аналізу.

Приклади бізнес-аналітичної інформації

Інформація про бізнес-аналіз включає результати виявлення, вимоги, проекти, варіанти рішень, обсяг рішення та стратегію змін. Як ви бачите, це може бути будь-який артефакт, розглянутий або створений бізнес-аналітиками, тобто це джерело або результати бізнес-аналізу. Після первинної обробки ця інформація або відкладається, або перетворюється на вимоги. Щоб зробити останнє, аналітики розкладають інформацію на частини, занурюються в деталі, щоб визначити:

 • що необхідно змінити для задоволення потреб;
 • що має залишитися для задоволення потреб;
 • чого бракує або надлишок;
 • обмеження та припущення, які можуть вплинути на вимоги.

Які техніки використовувати

Топ-3 техніки для отримання бізнес-аналітичної інформації (незалежно від проекту):

 • Інтерв’ю;
 • Спостереження;
 • Аналіз документів.

Топ-3 техніки для захоплення бізнес-аналітичної інформації на високому рівні (незалежно від проекту):

 • Історії користувачів із критеріями прийняття;
 • Mind Mapping;
 • Блок-схема.

Топ-3 техніки для детального документування вимог (незалежно від проекту):

 • Аналіз бізнес-правил;
 • Нефункціональний аналіз;
 • Сценарії використання.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання по темі – не соромтеся звертатися до мене. З радістю допоможу вловити всі деталі!

BABOK® v3

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, в т.ч. BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments