B: Benchmarking

Benchmarking

What do you know about benchmarking?

Hello there! Word of the day is Benchmarking. Basically, that’s a comparison of a decision, process, service, or system’s cost, time, quality, or other metrics to those of leading peers to identify opportunities for improvement. In terms of BABOK® v3, Benchmarking (and marketing analysis) is a widely used technique, across many knowledge areas and tasks.

For example, it is introduced in 4.2 Conduct elicitation, when used as a source of business analysis information, to compare different products, in terms of competitor’s strengths or building the Kano model. After research, there should be a baseline defined to apply to the product of the process to be implemented.

Another example of usage can be found through tasks of Strategy Analysis. There, with the help of Benchmarking, we can grab lots of useful information, like:
– analyze the current state our there, on the market;
– come up with the ideas to implement or find opportunities for improvements;
– evaluate those options;
– make preliminary decisions about future state and strategy of changes.

Benchmarking includes a set of steps:
– identify the area which needs to be studied;
– complete a list of products that are leaders in those areas;
– gather information about them;
– select your options with pre-defined acceptance criteria;
– evaluate selected products to define gaps between your current state and best practices on the market.

Що ви знаєте про бенчмаркінг?

Всім привіт! Слово дня – Бенчмаркінг. Базово, це порівняння рішень, процесів, сервісів, або вартості систем, часу, якості або інших метрик з лідерами ринку з метою виявлення можливостей для покращення. В термінах BABOK® v3, бенчмаркінг (та аналіз ринку) це широко використовувана техніка, яку можна зустріти проміж багатьох галузей знань та задач.

Наприклад, вперше ми зустрічаємо бенчмаркінг у 4.2 Проведення виявлення вимог, коли використовуємо техніку як інструмент для здобуття бізнес-аналітичної інформації, яка дозволить порівняти продукти на ринку, зрозуміти переваги конкурентів, або побудувати модель Кано. Після такого пошуку, можливо буде створити т.н. зовнішній базовий рівень (бейслайн) для майбутнього продукту або процесу.

Інший приклад використання можна знайти в розділі задачах Стратегічного Аналізу. В цьому випадку, за допомогою бенчмаркінгу, ми можемо отримати багато цінної інформації:
– проаналізувати поточний стан систем на ринку;
– згенерити ідей щодо виправлення поточних проблем та знайти варіанти можливостей для покращення продукту;
– оцінити виявлені опції;
– зробити попередні рішення щодо майбутнього стану та стратегії змін.

Бенчмаркінг включає такі кроки:
– виявити зони, які треба вивчити;
– створити список продуктів (компаний)-лідерів у цих зонах;
– зібрати по них інформацію;
– оцінити вибрані продукти щодо наявності в них того, що в ваших продуктах є прогалинами
– вибрати варіанти покращень на базі інформації, за допомогою попередньо виявлених критеріїв приймання.

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, а саме BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments