COTS: Commercial off-the-shelf

COTS (Commercial off-the-shelf)

What are COTS?

Hello there! Word of the day – COTS, or Commercial off-the-shelf. It is a prepackaged solution available in the marketplace which addresses all or most of the everyday needs of a large group of buyers of those solutions. A commercial off-the-shelf solution may require some configuration to meet the enterprise’s specific needs.

You will find COTS in BABOK® v3 while working within the Information Technology perspective of business analysis. In this context, analysts either:

 • Perform benchmarking and marketing analysis to know their competitors;
 • Go through the vendor assessment process to select COTS for their organization unless a decision to build custom software was made.

See also:

 • MOTS. Modified or modifiable off-the-shelf. COTS, whose source code can be changed. May come under different licenses;
 • NOTS. Niche off-the-shelf. COTS specializes in the narrow market compared to the broad market for COTS.

Pros of using COTS

 • Available almost immediately;
 • Relatively easy to install;
 • Versatility and multipurpose;
 • Constant improvements (hopefully) by vendor;
 • Customer support (both user and organization);
 • Large user communities;
 • Cost of acquiring, implementation, and usage relatively less compared to custom solutions;
 • Should require no customization, configuration only.

Cons of using COTS

 • Dependency on the vendor;
 • Less adaptable to specific business needs;
 • May have limitations or blockers to integrate into enterprise infrastructure;
 • Functionality limitations or expensive plugins (e.g., JIRA/Confluence);
 • Customization impossibility or complications;
 • Security issues: may contain malware or spy code;
 • Scalability issues: may be expensive or impossible;
 • May require an external administrator: additional costs and exposure to 3rd party;
 • Lack of solutions for some industries or inability to use due to standards, policies, laws, licenses, etc.

Is that your first visit to Passionate BA?

If you just started reading my blog, I have to indicate that you can find many articles on a blog page. You will find my digests, glossary definition reviews, and much more! Enjoy!


Що таке готове комерційне рішення (COTS)?

Всім привіт! Слово дня з BABOK® v3 – готове комерційне рішення, або COTS. Це готове рішення доступне на ринку, що забезпечує найпоширеніші потреби великої частини покупців цих рішень. Готове комерційне рішення може потребувати додаткових конфігурацій для задоволення специфічних потреб підприємства. Ви знайдете COTS у BABOK® v3, виконуючи бізнес-аналітичні завдання з перспективи інформаційних технологій. У цьому контексті аналітики або:

 • Виконують бенчмаркінг і маркетинговий аналіз, щоб краще знати своїх конкурентів;
 • Проходять процес оцінки вендорів, щоб вибрати COTS для своїє організації, якщо не було прийнято рішення про створення кастомного програмного забезпечення.

Дивіться також:

 • MOTS. Модифіковане або готовий до модифікації готове рішення. COTS, вихідний код якого можна змінювати. Може надходити під різними ліцензіями;
 • NOTS. Нішевий COTS, що спеціалізується на вузькому ринку замість росповсюдження на широкому.

Чому варто обрати готове рішення

 • Доступне практично відразу;
 • Відносно просте в установці;
 • Універсальність і багатофункціональність;
 • Постійні вдосконалення постачальником (залишається сподіватись);
 • Підтримка клієнтів (як користувачів, так і організації в цілому);
 • Великі спільноти користувачів;
 • Витрати на придбання, впровадження та використання відносно нижчі порівняно з індивідуальними рішеннями;
 • Не потребує кастомізації, лише налаштування;

Чому НЕ варто обирати готові рішення

 • Залежність від постачальника;
 • Менш адаптовані до конкретних потреб бізнесу;
 • Можуть мати обмеження або блокери для інтеграції в корпоративну інфраструктуру;
 • Обмеження функціональності або дорогі плагіни (наприклад, JIRA/Confluence);
 • Неможливість або проблематичність кастомізації за потреби;
 • Питання безпеки: може містити зловмисне програмне забезпечення або шпигунський код;
 • Проблеми масштабованості: може бути дорогим або неможливим;
 • Може знадобитися зовнішній адміністратор: додаткові витрати та доступ третьої сторони до системи та даних;
 • Відсутність рішень для деяких галузей або неможливість використовувати рішення через стандарти, політики, закони, ліцензії тощо.

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, в т.ч. BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments