A: Artifact

Artifact

Let’s talk about business analysis artifacts!

Hello there! Definition of the day – Artifact – any solution-relevant object that is created as part of business analysis efforts.

There is a bunch of different artifacts through development. There are the project plan, architecture diagram, test cases, demo plan, release notes, and many, many more. In this post, we will be focusing on another BABOK® v3 Glossary definition. Specifically, I’m talking about requirements artifacts – a business analysis artifact containing information about requirements such as a diagram, matrix, document or model.

There are so many requirements artifacts there, that it’s impossible to list them all, but I would like to show a few examples:

– Diagrams. BPMN – process diagram, which helps to visualize business flows; UML Use Case, Activity – behavioral diagrams, representing major cases, performed by actors within the “system”, or steps to perform some activity; Ishikawa, Mind Map – tree diagrams, etc.;
– Matrix. Traceability matrix, containing connections between all the requirements; stakeholders matrix, showing power and interest of different stakeholders; RACI matrix, representing different roles and their responsibilities etc.;
– Table. Probably, one of the most commonly used types of artifacts. From simple comparisons and data structuring to sophisticated pivot tables, decision tables, etc.;
– Model. Entity relationship diagram as a domain model of future solutions; organizational chart as a model, representing the structure of the company, which is important for stakeholders’ analysis and collaboration; data model as an instrument to analyze how an organization should collect, update, and store data;
– Document. Any other type of artifact falls into this group. There could be presentations, reports, style guides, glossaries, business requirements documents, features lists, vision and scope documents and so many, many more. Of course, the most important document of all falls into this category – the software requirements specification (SRS) itself.

Всім привіт! Слово дня – Артефакт (Artifact) – будь-який об’єкт, який стосується рішення та створюється в рамках зусиль бізнес-аналізу.

Існують різні види артефактів, що створються впродовж процесу розробки: проектний план, діаграма архітектури, тест-кейси, план демо продукту, нотатки до релізу та багато інших. В цьому ж дописі ми сфокусуємося на іншому терміні з BABOK® v3 Glossary. Зоокрема, поговоримо про артефакти вимог – бізнес-аналітичний артифакт, що містить інформацію про вимоги, наприклад діаграма, матриця, документ чи модель.

Є дуже багато різних артефактів, перелічити всі – неможливо. Проте ми наведемо кілька прикладів:

– Діаграма. BPMN – процесна діаграма, що допомагає візуалізувати бізнес-флоу; UML Use Case, Activity – поведінкові діаграми, що описують основні кейси взаємодії акторів та “системи”, або кроки виконання взятої активності; Ishikawa, Mind Map – деревовидні диаграми, тощо;

– Матриця. Матриця відстежування, що містить у собі інформацію про зв’язки між усіма вимогами; матриця зацікавлених сторін, де можна подивитись результати аналізу зацікавленності та сили впливу зацікавлених сторін; RACI-матриця, що відібражає різні ролі та їх обов’язки тощо;

– Таблиця. Можливо, найбільш застосовуваний артефакт. Від тривіальних порівняльних до витончених зведених таблиць та таблиць рішень;

– Модель. Діаграма відносин між сутностями, як модель сфери діяльності майбутнього рішення; організаційна диаграма як модель, що відображає структуру компанії, що буде корисним знати при аналізі зацікавлених сторін; модель даних як інструмент, що допоможе проаналізувати як організація має збирати, оновляти та зберігати дані;

– Документ. Всі інші артефакти можна віднести до цієї групи. Це можуть бути презентації, звіти, провідники по стилю, словники, документи з бізнес-вимог, списки функцій, документи про бачення та межі системи тощо. Ну й звісно, найбільш важливий документ з усіх – технічне завдання на розробку (SRS) – теж підпадає під цю категорію.

Це ваш перший візит до Passionate BA?

Якщо ви тільки починаєте читати мій блог, то просто мушу звернути вашу увагу на свої попередні статті, а саме BA-дайджести, де зібрані різноманітні корисні матеріали!


0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments